Ponad pięćdziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu z Dyrektorem i Trenerem Głównym Akademii Legii Warszawa Markiem Śledziem pt. “Co czytać, żeby zagrać w Lidze Mistrzów”, które odbyło się w raciborskiej bibliotece z udziałem młodych zawodników, ich rodziców, trenerów, działaczy i kibiców piłki nożnej.

Dyrektor Śledź z dużą swobodą przytaczał tytuły książek, które przeczytał i polecał. Mówił o tym jak wartościowe są książki, jak wzbogacają każdego człowieka, a przede wszystkim zachęcał do sięgania po nie, pokazując związek czytania i treningu piłkarskiego. Postępująca intelektualizacja gry i trening mózgu, czyli ośrodka decyzyjnego, jest równie ważny, a nawet stojący wyżej w hierarchii niż pozostałe elementy piłkarskiego rzemiosła, stąd Marek Śledź wielokrotnie zachęcał, szczególnie młodszych uczestników spotkania, do inwestowania w edukację i czytanie wartościowych książek.

Zapytany o książkę, która ostatnimi czasy na niego wpłynęła, Marek Śledź zarekomendował biografię Simony Kossak, polskiej biolog, profesor nauk leśnych, znanej ze starań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Młodzi zawodnicy ze szczególną uwagą wysłuchali opinii trenera Marka Śledzia w kwestii nadużywania smartfonów przez młodzież. Dla zawodnika piłki nożnej może się to wiązać z niewłaściwą oceną sytuacji na boisku, problemami w ocenie odległości itd., co finalnie skutkuje złą decyzją dotyczącą ustawienia czy rozegrania akcji. Ta szczegółowo omówiona argumentacja, bardzo mocno wpłynęła na młodych piłkarzy, a część z nich tuż po spotkaniu zaczęła usuwać wiele niepotrzebnych aplikacji ze swoich smartfonów.

Innym akcentem spotkania była prezentacja dotycząca faz przejściowych, czyli zachowania się zawodnika po odbiorze i po stracie piłki, a także przedstawienie głównych założeń na których rozwijany jest projekt Akademii Legii Warszawa.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Dotknij Ligii Mistrzów w Bibliotece” jako inicjatywy oddolnej w projekcie raciborskiej biblioteki „łączy nas biblioteka”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025