Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://blisko.biblrac.pl/

Data publikacji strony: 2022-08-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-04

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2022-08-17

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 32 415 37 24.

Osoba do kontaktu: Ewelina Janicka

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli nasze działania nie będą zadowalające, można zgłosić skargę do:

Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu

ul. Jana Kasprowicza 12

47-400 Racibórz

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu prowadzi działalność w 8 placówkach położonych w różnych lokalizacjach miasta.

Nie wszystkie placówki spełniają możliwość dostępu do pomieszczeń osób z niepełnosprawnością ruchową – brak wind, podjazdów, platform.

Żadna z placówek nie jest zaopatrzona w pętlę indukcyjną i nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Do wszystkich placówek można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Wypożyczalnia Główna, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży EUREKA, Czytelnia, Galeria Gawra przy ul. Jana Kasprowicza 12 w Raciborzu
  • bezpośrednio przed wejściem do budynku na parkingu ogólnodostępnym znajduje się jedno oznaczone miejsce dla osoby niepełnosprawnej,
  • z tyłu budynku znajduje się winda umożliwiająca dostanie się do pomieszczeń na parterze i I piętrze, tj. do Wypożyczalni Głównej, Mediateki, Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży EUREKA, Czytelni oraz Galerii Gawra,
  • dla osób na wózkach są dostępne wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze i I piętrze budynku,
  • brak dostępu do pomieszczeń administracyjnych usytuowanych na II piętrze budynku (m.in. do sekretariatu, gabinetu dyrektora, księgowości)
  • na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
  • w holu głównym znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku,
  • w Mediatece osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci,
  • jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 2. Filia nr 2 przy ul. Bielskiej 12 w Raciborzu (Ostróg)
  • placówka usytuowana jest na parterze budynku, wejście bezpośrednio z ulicy – bezprogowe, przy wejściu do holu głównego są schody – nie ma podjazdu,
  • brak parkingu,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Filia Publiczno-Szkolna nr 3 przy ul. Tuwima 1 w Raciborzu (Ocice)
  • placówka jest zlokalizowana na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Raciborzu, do głównego wejścia szkoły prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  • korytarzem szkoły można swobodnie dotrzeć do pomieszczeń biblioteki,
  • brak parkingu dla osób niepełnosprawnych,
  • w pomieszczeniach biblioteki nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie szkoły na parterze.
 4. Filia nr 4 przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu (Szpital Rejonowy)
  • placówka jest zlokalizowana na poziomie -1 budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu, do głównego wejścia szpitala prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  • na terenie szpitala jest winda umożliwiająca dotarcie do pomieszczeń biblioteki,
  • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed szpitalem,
  • w pomieszczeniach biblioteki nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie szpitala,
  • z uwagi na specyfikę położenia placówki, trzy razy w tygodniu pracownik biblioteki odwiedza oddziały szpitalne, aby pacjenci mieli możliwość wypożyczenia zbiorów.
 5. Filia Publiczno-Szkolna nr 5 przy ul. Sudeckiej 2 w Raciborzu (Płonia)
  • placówka jest zlokalizowana na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Raciborzu, nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych – brak podjazdu,
  • brak parkingu dla osób niepełnosprawnych,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Filia Publiczno-Szkolna nr 18 przy ul. Żorskiej 2 w Raciborzu
  • placówka jest zlokalizowana na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 18 w Raciborzu, nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych – brak windy,
  • brak parkingu dla osób niepełnosprawnych,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 7. Filia nr 9 przy ul. Myśliwskiej 9 w Raciborzu (Brzezie)
  • pomieszczenia biblioteki usytuowane są na I piętrze budynku, nie ma dostępu dla osób niepełnosprawnych – brak windy,
  • brak parkingu dla osób niepełnosprawnych,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 8. Filia Publiczno-Szkolna nr 10 przy ul. Jordana 6 w Raciborzu (Markowice)
  • pomieszczenia biblioteki usytuowane są na parterze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Raciborzu, wejście główne do szkoły jest bezprogowe,
  • korytarzem szkoły można dotrzeć pod drzwi biblioteki, przy czym szerokość otworu w świetle ościeżnicy w drzwiach wynosi 80 cm,
  • brak parkingu dla osób niepełnosprawnych,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

brak