Projekt ,,Bierz książkę i yolo (you only live once)''

Wśród zwycięskich projektów znalazł się projekt stworzony przez panią Annę Rozłucką-Jankowską pod nazwą „Bierz książkę i yolo”. Jest to projekt skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych, który zakłada przeprowadzenie kilku działań i akcji promujących bibliotekę, książki i czytelnictwo.

Wśród planowanych działań jest przeprowadzenie literackiej gry miejskiej, nocy detektywów z pisarzem Krzysztofem Petkiem, warsztaty teatralne oraz konkurs „Być jak Szymborska”. Dodatkowo w projekcie pojawią się także akcje promujące czytelnictwo przeprowadzone przez młodzież: literacki flash-mob oraz literacki street art.

W efekcie przeprowadzonych działań autorzy projektu chcą przekazać młodzieży, która rzadko sięga po książki spoza listy lektur obowiązkowych, że czytanie może być ciekawe i „na czasie”. Akcje czytelnicze i literackie nie tylko mają zachęcić młodych ludzi do czytania, ale mają przede wszystkim ich zaangażować w działanie, to oni mają być iskrą, która później rozpali innych.

Projekt rozpoczyna marcowy konkurs „Byś jak Szymborska”, a kończy literacka gra miejska, której premiera planowana jest na wrzesień tego roku.

Projekt „Dotknij Ligi Mistrzów w Bibliotece”.

Kolejny projekt, który wygrał w konkursie to projekt pana Adama Rutowicza skierowany do sportowców, ich rodziców, trenerów i wychowawców. Projekt zakłada organizację spotkań i warsztatów z naukowcami, sportowcami, menadżerami i dziennikarzami sportowymi. Efekt, który chce osiągnąć autor projektu, to zmiana postrzegania biblioteki z tradycyjnej książnicy na miejsce ciekawe, rozwijające i pośredniczące w osiąganiu życiowych sukcesów. W ramach tego projektu biblioteka ma stać się trzecim miejscem dla młodzieży i dorosłych zainteresowanym w różnym stopniu sportem.

Osoby, z którymi zostaną zorganizowane spotkania to:

- dr hab. Agnieszka Bednarska, która poprowadzi warsztaty „Co w trawie piszczy”,
- Paweł Skóra zaprezentuje triki z piłką oraz nauczy kilku łatwiejszych trików chętnych uczestników spotkania,
- dyrektor Akademii Legii Warszawa Marek Śledź poprowadzi warsztaty ze studentami, trenerami i rodzicami na temat szkolenia piłkarskiego oraz wagi rozwoju intelektualnego młodych sportowców,
- Dariusz Szpakowski, który przeprowadzi warsztaty dziennikarskie oraz spotka się z czytelnikami biblioteki.

Projekt „Wakacje w krainie baśni Andersena”

Trzeci zwycięski projekt to inicjatywa nieformalnej grupy rodziców pod kierunkiem Beaty Starzak i Ewy Pośpiech. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami rozwojowymi.

Uczestnicy 10 spotkań pod kierunkiem Magdaleny Kelner-Papaj poznają wybrane baśnie Andersena oraz będą twórczo pracować podczas zajęć warsztatowych. Efektem końcowym spotkań będzie stworzenie małej formy teatralnej w oparciu o treść wybranej historii.

Autorzy projektu mają na celu nie tylko promocję czytelnictwa i biblioteki ale również rozwijanie potencjału kreatywnego i społecznego uczestników, wzmacnianie więzi poprzez wspólną twórczą pracę i rozwój wrażliwości na sztukę literacką, plastyczną oraz muzyczną. Treść warsztatów opierać się będzie na teorii wychowania przez sztukę, bajkoterapii i muzykoterapii oraz integracji sensorycznej.

Realizacja projektu nastąpi podczas wakacyjnych miesięcy na terenie raciborskiej biblioteki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025