Bibliotekarze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu wzięli udział w szkoleniuWspółpraca z otoczeniem lokalnym przy realizacji projektów kulturalnych”. Na wspólny wyjazd zaprosili partnerów, z którymi realizują projekt „Łączy Nas Biblioteka” w ramach programu BLISKO koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem realizacji zadań w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze. Raciborska biblioteka do współpracy w realizacji swojego projektu zaprosiła: Arboretum Bramy Morawskiej, Muzeum w Raciborzu, Unię Racibórz i Stowarzyszenie Odra 1945.

Jednym z założeń programu BLISKO jest tak zwane „sieciowanie”, czyli zawiązywanie i budowanie relacji z innymi organizacjami w celu wymiany doświadczeń. W drodze do Szczyrku grupa szkoleniowa odwiedziła Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Śniegonia w Wiśle. Wiślańska biblioteka jest beneficjentem I naboru BLISKO (raciborska dołączyła do tego grona w tegorocznym, II naborze) i mogła podzielić się doświadczeniem bycia na półmetku działań związanych z projektem. Ilona Majewska, dyrektorka biblioteki w Wiśle odpowiedziała na każde pytanie i zaprosiła na zwiedzanie, pokazując jak lokal po kinie zamienił się w wypełnione książkami miejsce spotkań lokalnej społeczności. Kto latem odwiedzi Wisłę niech zajrzy do biblioteki przy rynku, biblioteczny ogródek na balkonie oferuje chwilę relaksu wśród zieleni.

Drugiego dnia wyjazdu odbyło się szkolenie Współpraca z otoczeniem lokalnym przy realizacji projektów kulturalnych”, które przeprowadził trener firmy Good Books, Marcin Skrabka. Bibliotekarze i towarzyszący im przedstawiciele instytucji partnerskich mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami budowania partnerstw, które zaczynają się od trafnej samodiagnozy i dostrzeżenia wartości współpracy. Szkolenie dostarczyło uczestnikom dużo motywacji do wspólnego działania, co zgodnie zadeklarowali w czasie podsumowania całego wyjazdu.

Szkolenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.