Podcast i historia mówiona były tematem szkolenia jakie bibliotekarze odbyli w ramach projektu „Łączy Nas Biblioteka” realizowanego w programie BLISKO koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury zakłada. Szkolenie przeprowadziła trenerka firmy Good Books i autorka podcastu "Słowiańskości", Natalia Kościńska.

W trakcie szkolenia omówiono fenomen podcastu jako nowej formy komunikowania się z odbiorcami. Uczestnicy dowiedzieli się o historii podcastu, jego zaletach, róznych rodzajach oraz cechach dobrego podcastu. Trenerka wskazała  podcasty jako formę przekazywania historii mówionej i relacji jej świadków. Zachęcała uczestników szkolenia do nagrywania świadków historii, zarówno bliższej jak i dalszej. W takim nagraniu oprócz faktów otrzymujemy opowieść o emocjach oraz indywidualne spojrzenie na szerszą historię.

Szkolenie miało również charakter pratyczny. Na przykładzie programu do montażu dźwięków - Audacity - uczestnicy poznali metody tworzenia podcastów.