Biblioteka jest kobietą. Ponad 93% pracowników merytorycznych w polskich bibliotekach to kobiety. Panie czytają również częściej niż panowie (odpowiednia 51% i 33%), chłopcy osiągają niższe wyniki czytelnicze niż dziewczęta. O tym jak zmienić tą dysproporcję w uczestnictwie w kulturze książki opowiedział na szkoleniu "Męskie czytanie, czyli jak organizować warsztaty praktycznych zajęć dla chłopców i mężczyzn w bibliotece" Marcin Skrabka.

Trenerem szkolenia był Marcin Skrabka - absolwent Wydziału Prawa i Administracji UWr oraz studiów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Stypendysta MKiDN w zakresie zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury. Członek stowarzyszenia EURead (Stiftung Lesen). Na co dzień prowadzi inicjatywę Good Books (goodbooks.pl) skupiającą edukatorów zajmujących się podnoszeniem kompetencji kadr kultury.

Stworzenie atrakcyjnej oferty dla mężczyzn wymaga podziału na grupy wiekowe. Każda z grup ma inne potrzeby, inne priorytety i obowiązki na różnych etapach życia, ilość czasu wolnego który może poświęcić na realizację hobby. Oferta powinna być skrojona pod poszczególne grupy i odpowiadać na potrzeby kulturalne. Podczas szkolenia prowadzący zadał kilka pytań, które mogą być punktem wyjścia do zbudowania oferty skierowanej do męskiego grona. Jakie spotkania przyciągną mężczyzn do biblioteki? Jakie grupy hobbystycznej najczęściej kojarzą się z męskim sposobem spędzania wolnego czasu? Której z lokalnych grup - wędkarze, pszczelarze, modelarze, gołębiarze - biblioteka może zaoferować miejsce do organizacji spotkań? Jakie książki powinny się pojawić na półkach specjalnie stworzonego Działu Męskiego?
Motorem napędowym męskiej konsumpcji kultury jest m.in. sentymentalność. Grupa wiekowa, która kojarzy czasy PRL-u z beztroską młodością chętnie wróci do siermiężnych gier na Atari, przekładając je ponad kolejny wieczór na konsoli. To właśnie w bibliotece może odbyć się wieczór retro gamingu, który przyciągnie męskie grono spragnione rozgrywki jak za dawnych, dobrych czasów.

Pierwsze realizacje projektu "Męskie czytanie" zostały już zrealizowane - w poszczególnych filiach i oddziałach powstały Działy Męskie.