5 listopada odbyło się ostatnie szkolenie w ramach tegorocznej realizacji programu BLISKO. Tematem szkolenia były "Archiwa domowe i edukacja regionalna w bibliotece", a przeprowadził je Marcin Musiał, trener firmy Good Books.

Marcin Musiał jest absolwentem historii i historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorantem w Zakładzie Historii Śląska w Instytucie Historycznym UWr, pracownikiem Działu Badawczego Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dolnego Śląska, kwestii związanych z tożsamością zbiorową, pamięcią. Ponadto bada i dokumentuje lokalne dziedzictwo kulturowe oraz historię, wykorzystując m.in. narzędzia z obszaru historii mówionej (nagrywanie relacji biograficznych i kwestionariuszowych), np. w projektach: „Rówieśnicy Niepodległej”, „Wrocławskie Tysiąclatki”, „Obertyn”.

W pierwszej części szkolenia słuchacze usłyszeli wszystko na temat metod zakładania archiwów domowych i społecznych, sposobów archiwizacji i opracowania zbiorów, a także dobrych praktyki przy zakładaniu archiwów. To właśnie biblioteki są dobrym miejscem do tworzenia regionalnych archiwów społecznych, jak i miejscem przechowywania prywatnych kolekcji archiwalnych. Druga część szkolenia była poświęcona edukacji regionalnej, na której przedstawione zostały cele, zadania oraz korzyści z prowadzonej przez biblioteki edukacji regionalnej/lokalnej.  Na przykładach działalności innych bibliotek trener wskazał jak dobrze te instutucje realizują misję edukacyjną w tym zakresie. Należy przy tym podkreślić, że taką ofertę edukacyjną można kierowac do wszystkich grup wiekowych. Przydatnym elementem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom wyszukiwarek, pomocnych przy poszukiwaniach materiałów źródłowych.