14 lutego 2023 w bibliotece w Raciborzu odbyło się kolejne szkolenie dla bibliotekarzy organizowane w ramach projektu „Łączy nas biblioteka” (dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025) zatytułowane "Większa aktywność społeczności lokalnej przez społeczne zaangażowanie w naukę".


Szkolenie prowadziła dr inż. Anna Wierzbicka, która na co dzień pracuje na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jednak jak sama mówi, równie ważna jak praca „za biurkiem” jest dla niej ta prowadzona w terenie. Wierzbicka jest także popularyzatorką nauki i edukacji leśnej. Swoją rozległą wiedzą podzieliła się z bibliotekarzami oraz pracownikami Arboretum w Raciborzu oraz Muzeum w Raciborzu.

Uczestnicy szkolenia poznali definicję tzw. nauki społecznej (nazywanej także obywatelską), jej główne założenia i możliwości włączenia się w globalną sieć naukowców-amatorów. Przede wszystkim chodzi bowiem w nauce społecznej o aktywizację zwykłych obywateli w działania naukowe, w zbieranie różnego rodzaju danych i prowadzenie prostych obserwacji, które pomagają naukowcom „zawodowym” w badaniach. Przykładem takiej nauki obywatelskiej może być np. liczenie ptaków, informowanie o zauważonych przez obserwatora gatunkach zwierząt występujących na danym terenie czy też transkrypcję tekstów literackich pisanych ręcznie.