9 listopada w Bibliotece w Raciborzu odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Łączy nas biblioteka”. W spotkaniu uczestniczyli gospodarze oraz partnerzy realizujący wydarzenia w ramach projektu.

Wspólnie obejrzano film prezentujący najciekawsze działania, które zrealizowano w ciągu dwóch lat po czym przystąpiono do ewaluacji zadania. Dyskusja toczyła się wokół tego co się udało, co można było zrobić lepiej i w jaki sposób projekt przyczynił się do poprawy wizerunku Biblioteki oraz partnerów czyli Unii Racibórz, Muzeum w Raciborzu, Arboretum Bramy Morawskiej, Stowarzyszenia Odra 1945. Zadawano również sobie pytania co projekt przyniósł osobiście konkretnym osobom pracującym nad realizacją poszczególnych wydarzeń a nawet ich rodzinom. Spotkanie zakończyła wspólna deklaracja kontynuacji współpracy w różnych obszarach działalności kulturalno-edukacyjnej wszystkich partnerów Projektu.